WHO ARE WE

WE ARE UNIQUE

PROPERTY, CONVEYANCING, FINANCIAL LAW

Madeleyn Incorporated is a leading law firm founded by Henry Madeleyn in 1997. Since being founded Madeleyn Inc has grown to become

READ MORE

NEED CONVEYANCING?

Let our conveyancing attorneys have a look at what you need

CONTACT US

LATEST ARTICLES


What is voluntary sequestration?

The term "insolvency" relates to both sequestration (for individuals and trusts) and liquidation (for companies and close corporations). Sequestration can either be effected by voluntary sequestration or compulsory sequestration. This article will deal with voluntary[...]

CLICK FOR DETAILS
Can SARS re-assess a tax return several years old?

Imagine the following scenario: a taxpayer named Andrew is on his annual vacation for four weeks. On the fifth day of his vacation, he is lying carefree in the sun with his toes wiggled into[...]

CLICK FOR DETAILS

My eks het 'n nuwe metgesel. Moet ek steeds onderhoud betaal?

Jou eksvrou leef nou gelukkig saam met 'n nuwe metgesel. Hulle het 'n bestendige verhouding en dit lyk nie of haar nuwe metgesel 'n tekort aan geld het nie. Waarom moet jy dan steeds onderhoud[...]

CLICK FOR DETAILS

Wat is die betekenis van saaklike sekerheid?

Saaklike sekerheid beteken dat 'n skuldeiser op grond van 'n vorderingsreg teen 'n skuldenaar (hoofskuld) 'n beperkte saaklike reg op 'n saak of sake van die skuldenaar verkry as sekuriteit vir die nakoming van die[...]

CLICK FOR DETAILS