Expert Legal Services with Personalised Support ꟾ Madeleyn Inc.

Elke land het sy eie wetgewing met betrekking tot die vererwing en ondertekening van testamente. Dit is dus moontlik dat u Suid-Afrikaanse testament nie aan al die vereistes voldoen van die land waar die buitelandse bates geleë is nie. Dit mag die gevolg hê dat u buitelandse bates nie in terme van u laaste testament vererf sal kan word nie. Dit is dus uiters belangrik dat as u buitelandse bates het, u meer as een testament behoort te hê; een vir u Suid-Afrikaanse bates, asook ‘n testament(e) wat u buitelandse bates aanspreek volgens die wette van die land waar die bates geleë is. Dit is daarom absoluut noodsaaklik om tyd te bestee aan deeglike boedelbeplanning, veral as u bates in Suid-Afrika sowel as in die buiteland het.

Die uiteindelike doel is om u boedel so te beplan dat u u doelwitte sal kan bereik in die hantering en verdeling van u bates en laste. Hierdie doelwitte behoort voorsiening te maak vir die bestuur van u boedel gedurende u leeftyd, maar ook daarna.

‘n Verdere gevolg van die toenemende blootstelling aan internasionale beleggings is dat Suid-Afrikaners ook outomaties blootgestel word aan buitelandse fidusiêre dienste, insluitend testamente vir hulle buitelandse bates.

Of dit werklik nodig is om ‘n afsonderlike buitelandse testament op te stel of een wêreldwye testament, hang hoofsaaklik van die volgende af:

  • waar u buitelandse bates geleë is;
  • die aard van die bates en in watter produkte die buitelandse bates belê is; en
  • wie die administrasie van u buitelandse bates/beleggings behartig.

Indien u Suid-Afrikaanse testament in Afrikaans opgestel is, sal dit moontlik nodig wees om dit te vertaal en te seël voordat u dit na die oorsese eksekuteur/agent stuur. Dit kan ‘n tydrowende proses wees wat ook kostes tot gevolg sal hê.

‘n Afsonderlike buitelandse testament het ook verskeie ander voordele:  die buitelandse boedel word in lyn en gelyktydig met u Suid-Afrikaanse bates geadministreer; ‘n eksekuteur/agent wat bekend is met die vereiste prosedures in die betrokke land waar die bates geleë is, kan u tyd en geld bespaar; en ‘n professionele testament-opsteller binne die jurisdiksie van die betrokke land kan u raad gee met betrekking tot die moontlike gevare rakende belastingaanspreeklikheid en erfopvolging ten opsigte van bates buite Suid-Afrika.

Alhoewel dit dus raadsaam is om ‘n verdere testament ten opsigte van buitelandse bates op te stel, sou ons voorstel dat indien daar enige sprake van buitelandse bates is, u Suid-Afrikaanse testament in Engels opgestel behoort te word en dat die testament nie pertinent verwys na die feit dat die dokument slegs van toepassing is op u Suid-Afrikaanse bates nie.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X